Vykdomi projektai

Asociacija "Teisėtvarka" pradeda įgyvendinti projektą "Naujos galimybės" Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135

Lietuvoje mažėja bendras šalies gyventojų skaičius, mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius (65 metai). Mažesnį vyresnio amžiaus asmenų užimtumą dažniausiai lemia nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo...

Asociacija "Teisėtvarka" kartu su partneriu Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) pradeda įgyvendinti projektą „SUPRASTI LIETUVĄ“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020

Lietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau dėl pilietinės atsakomybės, lyderystės kompetencijų, žinių ir informacijos, reikalingos dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stokos,...