„SUPRASTI LIETUVĄ“

Asociacija "Teisėtvarka" įgyvendino projektą „SUPRASTI LIETUVĄ“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020

13/03/2019 11:18
Lietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau dėl pilietinės atsakomybės, lyderystės kompetencijų, žinių ir informacijos, reikalingos dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stokos,...