Vaizdinė medžiaga

KAS YRA REFERENDUMAS

www.youtube.com/watch?v=3T6dWEThfMA

KORUPCIJA IR BIUROKRATIZMAS

youtu.be/KMYaxsEqj6E

PETICIJA, PROTESTAS, ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVOS TEISĖ

youtu.be/tUClzg0QVOM

KAIP DALYVAUTI VALSTYBĖS/SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ VIEŠUOSIUOSE SVARSTYMUOSE 

youtu.be/uNRaiXmcZ6Q 

KAIP GERINTI VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR JOMS PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ

youtu.be/oMAeuDmGmzU 

DALYVAVIMAS POSĖDŽIUOSE

youtu.be/KoVKy4aBbdA

BENDRUOMENĖ IR JOS VEIKLA

youtu.be/Ij3NMp14Hp4

KAIP VIEŠAI REIKŠTI SAVO NUOMONĘ. PIKETAS

youtu.be/2DtYElejKlk

KAIP VIEŠAI REIKŠTI SAVO NUOMONĘ. MITINGAS

youtu.be/jW9RZW7sYDA

  PROJEKTO „SUPRASTI LIETUVĄ“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020 ELEKTRONINIS LEIDINYS  

Leidinio maketas.pdf 

PROJEKTO „IŠGIRSTI. SUPRASTI. KEISTI.“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020 ELEKTRONINIS LEIDINYS

Leidinys Korupcija teismų ir teisėsaugos institucijose I.pdf