Asociacija "Teisėtvarka" kartu su partneriu Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) pradeda įgyvendinti projektą „SUPRASTI LIETUVĄ“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020

Asociacija "Teisėtvarka" kartu su partneriu Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) pradeda įgyvendinti projektą „SUPRASTI LIETUVĄ“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0020
Lietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau dėl pilietinės atsakomybės, lyderystės kompetencijų, žinių ir informacijos, reikalingos dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stokos, visuomenė neturi galimybių aktyviai pasinaudoti šia teise. 
 
Visuomenės pasyvumas ir žinių stygius, sudaro palankias sąlygas valstybės ir savivaldybių įstaigų biurokratizmui, korupcijai, įstaigų darbuotojų piktnaudžiavimui. Pilietinis sąmoningumas, tai ne tik savo teisių ir pareigų žinojimas - tai gebėjimas, tuo žinojimu naudotis.
 
Siekiant visuomenės aktyvaus dalyvavimo viešojo valdymo procesuose, būtina, kaip įmanoma plačia aprėptimi, ugdyti pilietiškumą, atsakomybę ir nepakantumą korupcijai jaunimo tarpe. Būtent jaunoji karta gali keisti stagnatišką, inertišką vyresniųjų kartų požiūrį, bei sudaryti sąlygas formuotis atsakingai, atvirai ir pilietiškai visuomėnei.
 
Įgyvendinant projektą "SUPRASTI LIETUVĄ" bus siekiama padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir paskatinti gyventojų dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.
 
Projektas numatomas vykdyti 24-uose miestuose, išimtinai jaunimo tarpe. Planuojama, jog projekto suorganizuotuose 49-iuose renginiuose, sudalyvaus 1470 jaunuolių. Bendruomeniškumo stiprinimui, įtraukiant į veiklas regionų vietos bendruomenes, NVO, jaunimo organizacijų narius, savivaldybių ir seniūnijų atstovus. 
 
Projekto metu bus sukurta atmintinė ir devyni animaciniai filmai, kurie interaktyviai, inovatyviai pristatys projekte numatytas Viešojo valdymo temas neribotam kiekiui vartotojų. 
 
Projektas sustiprins net 22 rajonų vietos bendruomenių narių gebėjimus, tuo pačiu stiprindamas jų bendradarbiavimą ir aktyvų pilietiškumą respublikiniu mąstu. Suteikta informacija ir bendradarbiavimas įgalins projekto dalyvius aktyviai dalyvauti viešąjame valdyme. 
 
 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomisLietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose tiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu. Tačiau dėl pilietinės atsakomybės, lyderystės kompetencijų, žinių ir informacijos, reikalingos dalyvauti viešojo valdymo procesuose, stokos, visuomenė neturi galimybių aktyviai pasinaudoti šia teise. 
 
Visuomenės pasyvumas ir žinių stygius, sudaro palankias sąlygas valstybės ir savivaldybių įstaigų biurokratizmui, korupcijai, įstaigų darbuotojų piktnaudžiavimui. Pilietinis sąmoningumas, tai ne tik savo teisių ir pareigų žinojimas - tai gebėjimas, tuo žinojimu naudotis.
 
Siekiant visuomenės aktyvaus dalyvavimo viešojo valdymo procesuose, būtina, kaip įmanoma plačia aprėptimi, ugdyti pilietiškumą, atsakomybę ir nepakantumą korupcijai jaunimo tarpe. Būtent jaunoji karta gali keisti stagnatišką, inertišką vyresniųjų kartų požiūrį, bei sudaryti sąlygas formuotis atsakingai, atvirai ir pilietiškai visuomėnei.
 
Įgyvendinant projektą "SUPRASTI LIETUVĄ" bus siekiama padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir paskatinti gyventojų dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.
 
Projektas numatomas vykdyti 24-uose miestuose, išimtinai jaunimo tarpe. Planuojama, jog projekto suorganizuotuose 49-iuose renginiuose, sudalyvaus 1470 jaunuolių. Bendruomeniškumo stiprinimui, įtraukiant į veiklas regionų vietos bendruomenes, NVO, jaunimo organizacijų narius, savivaldybių ir seniūnijų atstovus. 
 
Projekto metu bus sukurta atmintinė ir devyni animaciniai filmai, kurie interaktyviai, inovatyviai pristatys projekte numatytas Viešojo valdymo temas neribotam kiekiui vartotojų. 
 
Projektas sustiprins net 22 rajonų vietos bendruomenių narių gebėjimus, tuo pačiu stiprindamas jų bendradarbiavimą ir aktyvų pilietiškumą respublikiniu mąstu. Suteikta informacija ir bendradarbiavimas įgalins projekto dalyvius aktyviai dalyvauti viešąjame valdyme. 
 
 
 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis