Asociacija "Teisėtvarka" pradeda įgyvendinti projektą "Naujos galimybės" Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135

Asociacija "Teisėtvarka" pradeda įgyvendinti projektą "Naujos galimybės" Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135
Lietuvoje mažėja bendras šalies gyventojų skaičius, mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius (65 metai). Mažesnį vyresnio amžiaus asmenų užimtumą dažniausiai lemia nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą ar kompetencijų ugdymą, pačių vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimas. 
„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis Lietuvoje aktuali darbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus problema. Neigiamas požiūris į vyresnio amžiaus asmenis neleidžia adekvačiai įvertinti jų kaip darbuotojų ir bendruomenės dalyvių. Toks vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas menkina jų savigarbą ir trukdo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl svarbu pripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus asmenys gali duoti visuomenei, ir taip mažinti socialinę jų atskirtį. Pagrindinės priežastys, trukdančios vyresnio amžiaus asmenims išlikti darbo rinkoje - reikiamos kvalifikacijos bei dabartiniam laikmečiui reikalingų įgūdžių stoka. 
Įgyvendinant projektą "Naujos galimybės" Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135, bus siekiama sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.
 
Projektas numatomas vykdyti 5 Kauno apskrities savivaldybėse, kur gyvena beveik 20 proc., visų Lietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų. Projekto eigoje bus apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaus socialinę veiklą vykdančioje įstaigoje. 75 projekto dalyviai dalyvaus  bendrųjų gebėjimų mokymuose. Didelis dėmesys kreipiamas į skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą ir tobulinimą, nes būtent šios amžiaus grupės asmenys šiuos gebėjimus įvaldę mažiausiai. Siekiant išeliminuoti vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimą savo žiniomis ir asmeninėmis bei profesinėmis kompetencijomis bus organizuojami motyvaciją didinantys seminarai 30 asmenų. Vyresnių asmenų potencialui skatinti, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis bus  sukurtos radijo reklamos atkreipiančios dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir turimą potencialą. 
 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Lietuvoje mažėja bendras šalies gyventojų skaičius, mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnio amžiaus asmenų dalis. Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius (65 metai). Mažesnį vyresnio amžiaus asmenų užimtumą dažniausiai lemia nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą ar kompetencijų ugdymą, pačių vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimas. 
 
„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis Lietuvoje aktuali darbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus problema. Neigiamas požiūris į vyresnio amžiaus asmenis neleidžia adekvačiai įvertinti jų kaip darbuotojų ir bendruomenės dalyvių. Toks vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas menkina jų savigarbą ir trukdo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl svarbu pripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus asmenys gali duoti visuomenei, ir taip mažinti socialinę jų atskirtį. Pagrindinės priežastys, trukdančios vyresnio amžiaus asmenims išlikti darbo rinkoje - reikiamos kvalifikacijos bei dabartiniam laikmečiui reikalingų įgūdžių stoka. 
 
Įgyvendinant projektą "Naujos galimybės" Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0135, bus siekiama sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.
 
Projektas numatomas vykdyti 5 Kauno apskrities savivaldybėse, kur gyvena beveik 20 proc., visų Lietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų. Projekto eigoje bus apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaus socialinę veiklą vykdančioje įstaigoje. 75 projekto dalyviai dalyvaus  bendrųjų gebėjimų mokymuose. Didelis dėmesys kreipiamas į skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą ir tobulinimą, nes būtent šios amžiaus grupės asmenys šiuos gebėjimus įvaldę mažiausiai. Siekiant išeliminuoti vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimą savo žiniomis ir asmeninėmis bei profesinėmis kompetencijomis bus organizuojami motyvaciją didinantys seminarai 30 asmenų. Vyresnių asmenų potencialui skatinti, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis bus  sukurtos radijo reklamos atkreipiančios dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir turimą potencialą. 
 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.