Asociacija „Teisėtvarka” sėkmingai įgyvendino projektą „Gerbiu gamtą – saugau save”

Asociacija „Teisėtvarka” sėkmingai įgyvendino projektą „Gerbiu gamtą – saugau save”
Asociacija „Teisėtvarka“ sėkmingai įgyvendino Europos sąjungos fondų finansuotą projektą „Gerbiu gamtą – saugau save“ Nr. VP3-1.4-AM-09- K-02-005. Projektas buvo įgyvendintas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“. Projektą finansavo Europos regioninės plėtros fondas. 
Projekte dalyvavo 50 Kauno ir Kauno rajono mokyklų. 5000 moksleivių išklausė informacinius seminarus, vyko į Kauno regioninį Lapių sąvartyną, kur buvo supažindinti su atliekų kiekiu, rūšiavimo ir perdirbimo galimybėmis.