Asociacija „Teisėtvarka“ kartu su partneriais įgyvendino projektą „Sėkmingo verslo ASISTENTAS“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-016

01/07/2015 08:35
 
Asociacija „Teisėtvarka“ kartu su partneriais: Vytauto Didžiojo universitetu, VšĮ "Europos socialiniu verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu", VšĮ "Profesijų spektras", Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ ir Lietuvos profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo konfederacija įgyvendino projektą „Sėkmingo verslo ASISTENTAS“ Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-016. 
 
Projekto metu suorganizuotas 21 jaunimo verslumą skatinantis renginys, kuriuose sudalyvavo daugiau kaip 2000 jaunų žmonių. Aukštos kokybės konsultacijomis pasinaudojo 20 juridinių ir 437 fiziniai asmenys, planuojama įkurti 12 įmonių.
Projektas įgyvendintas pasinaudojus 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal ekonomikos veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.2-ŪM-2-K „Asistentas-4“. 
 
Projektas finansuotas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.