Asociacija "Teisėtvarka" kartu su partneriais įgyvendino projektą „IŠGIRSTI. SUPRASTI. KEISTI.“ NR. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0016

23/09/2020 09:17
Lietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes būti aktyviais piliečiais - dalyvaujant viešojo valdymo procesuose mažinti korupcijos apraiškas viešajame sektoriuje. Tačiau dėl žinių ir informacijos stokos, visuomenė neturi galimybių aktyviai pasinaudoti šia teise. 
 
Visuomenės  žinių stygius, sudaro palankias sąlygas valstybės ir savivaldybių įstaigų biurokratizmui, korupcijai, įstaigų darbuotojų piktnaudžiavimui. Visuomenės raštingumo didinimas viešajame sektoriuje, tai ne tik savo teisių ir pareigų žinojimas - tai gebėjimas, tuo žinojimu naudotis, tokiu būdu mažinant korupciją.
 
Siekiant aktyvinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms teismų ir teisėsaugos institucijų veikloje būtina informuoti visuomenę apie jos teises bei galimybes susijusias su teismų ir teisėsaugos institucijų veikla. 
 
Projekto „IŠGIRSTI. SUPRASTI. KEISTI.“ pasirinktai tikslinei grupei - laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims, nuolat tenka kontaktuoti su teismų ir teisėsaugos institucijomis. Tikslinga, kad šie asmenys žinotų savo teises ir pareigas ir/arba gebėtų surasti tinkamą teisinį sprendimą. Šios, itin glaudžiai su teismų ir teisėsaugos institucijų veikla susijusios tikslinės grupės galimybių nežinojimas, itin didina institucijų korumpuotą veiklą.
 
Projekte „IŠGIRSTI. SUPRASTI. KEISTI.“, asociacija "Teisėtvarka"  bendradarbiaujant su partneriais: Lietuvos teisininkų draugija  ir Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija,  įkalinimo įstaigoje įgyvendino 100 renginių, kurių metu tikslinei grupei buvo pristatyti teismų ir teisėsaugos institucijų veikimo principai, mažinantys korupcijos mąstą viešojo valdymo procesuose. Projekto suorganizuotuose 100-te renginių, sudalyvavo 1375 asmenų. 
 
Tai tikslinei visuomenės daliai, kuri taip pat tiesiogiai susijusi su advokatų, antstolių, notarų, teismų veikla (esantys, būsimi šių institucijų klientai) buvo paruošta informacinė atmintinė, kuri leis greitai ir lengvai suvokti teismų ir teisėsaugos institucijų mechanizmus, jo kaip piliečio galimybes, pareigas, teises, nurodys priemones mažinančias korupciją. Atmintinės pagrindu sukurtas elektroninis leidinys:
 
 
Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.