Asociacija "Teisėtvarka" įkurta 2007 m. vienija fizinius ir juridinius asmenis. Veikia žmogaus teisių ir laisvių gynimo, pilietiškumo ugdymo, socialinės integracijos, švietimo ir kitose socialinėse srityse. 

 

Asociacijos tikslas ugdyti teisinį piliečių raštingumą viešojo valdymo institucijų ir žmogaus teisių pažeidimo srityse. Konsultuoti, atstovauti ir tarpininkauti tarp asmens ir institucijų sprendžiant teisines ir kt. socialines problemas. Koordinuoti viešojo valdymo institucijų veiklą dalyvaujant viešojo valdymo procesuose. Ugdyti pilietiškumą jaunimo tarpe.

 

Pristatydama visuomenei Lietuvos piliečių teises ir pareigas, skatina gyvenimo vystymąsi teisinio pagrindo keliu, laikantis teisės normų reikalavimų. 

Socialiai pažeidžiamoms grupėms teikia teisinio raštingumo mokymus žmogaus teisių, viešojo sektoriaus valdymo srityse. Dalyvauja viešojo valdymo institucijų veikloje: dalyvauja tarybų posėdžiuose, teikia siūlymus, organizuoja darbo grupes ir pan. 

Konsultuoja, atstovauja ir tarpininkauja tarp asmens ir institucijų sprendžiant teisines ir kt. socialines problemas.

 

Vykdydama projektus ugdo pilietiškumą jaunimo tarpe, skatina pažeidžiamų grupių socialinę integraciją, prisideda prie įvairių socialinių problemų (diskriminacijos, patyčių prevencijos, bedarbystės, neįgaliųjų integracijos ir pan.) sprendimo. 


2010 m. rugsėjo 3 d. buvo suformuotas ir pradėjo darbą Nepriklausomas Antikorupcijos Komitetas